Giá dao thớt

Xếp theo:
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN VUÔNG RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BD 1630
Kích thước: R260*C475*S455 MM
2,790,000 đ
2,037,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN DẸT RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BDS 1635
Kích thước: R310*C475*S455 MM
3,150,000 đ
2,300,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN DẸT RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BDS 1640
Kích thước: R360*C475*S455 MM
3,300,000 đ
2,409,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN DẸT RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BDS 1630
Kích thước: R260*C475*S455 MM
3,000,000 đ
2,190,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN VUÔNG RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BD 1635
Kích thước: R310*C475*S455 MM
2,940,000 đ
2,146,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN VUÔNG RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BD 1640
Kích thước: R360*C475*S455 MM
3,090,000 đ
2,256,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX 304 MỜ RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BVIP 1630
Kích thước: R260*C475*S455 MM
3,660,000 đ
2,672,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN HỘP RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BDH 1625
Kích thước: R210*C475*S455 MM
3,000,000 đ
2,190,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN VUÔNG RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BDH 1630
Kích thước: R260*C475*S455 MM
3,000,000 đ
2,190,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN HỘP RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BDH 1635
Kích thước: R310*C475*S455 MM
3,150,000 đ
2,300,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN HỘP RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BDH 1640
Kích thước: R310*C475*S455 MM
3,300,000 đ
2,409,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX 304 MỜ RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BVIP 1635
Kích thước: R310*C475*S455 MM
3,810,000 đ
2,781,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX 304 MỜ RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BVIP 1640
Kích thước: R360*C475*S455 MM
3,960,000 đ
2,891,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN DẸT RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BDS 1620
Kích thước: R160*C475*S455 MM
2,850,000 đ
2,081,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN VUÔNG RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BD 1620
Kích thước: R160*C475*S455 MM
2,700,000 đ
1,971,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN DẸT INOX 304 MỜ RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BVIP 1620
Kích thước: R160*C475*S455 MM
3,360,000 đ
2,453,000 đ
0963 868 266
0963 868 266