Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lê Hoàng

Hỗ trợ Online

PHÁT TRIỂN KINH DOANH


HOTLINE:

0963 868 266

CHẬU 1 HỐ MẠ NANO
Mã: BN7546
Kích thước: D750*R460 MM
6,450,000 đ
4,709,000 đ
-27%
CHẬU 1 HỐ MẠ NANO
Mã: BN7848
Kích thước: D780*R480 MM
6,710,000 đ
4,898,000 đ
-27%
CHẬU 1 HỐ
Mã: B7546
Kích thước: D750*R460 MM
5,170,000 đ
3,774,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH NAN OVAL
Mã: BNVIP 8617
Kích thước: R665*C650*S280 MM
3,330,000 đ
2,430,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH NAN OVAL
Mã: BNVIP 8618
Kích thước: R765*C650*S280 MM
3,460,000 đ
2,530,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH NAN OVAL
Mã: BNVIP 8619
Kích thước: R865*C650*S280 MM
3,590,000 đ
2,620,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA DI ĐỘNG NAN OVAL
Mã: BDVIP 8617
Kích thước: R665*C650*S280 MM
11,540,000 đ
8,420,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA DI ĐỘNG NAN OVAL
Mã: BDVIP 8618
Kích thước: R765*C650*S280 MM
11,790,000 đ
8,610,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA DI ĐỘNG NAN OVAL
Mã: BDVIP 8619
Kích thước: R865*C650*S280 MM
12,050,000 đ
8,800,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN OVAL
Mã: BVIP 8625
Kích thước: R210*C475*S455 MM
5,000,000 đ
3,650,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN OVAL
Mã: BVIP 8630
Kích thước: R260*C475*S455 MM
5,130,000 đ
3,740,000 đ
-27%
GIÁ DAO THỚT NAN OVAL
Mã: BVIP 8635
Kích thước: R310*C475*S456 MM
5,260,000 đ
3,840,000 đ
-27%
GIÁ XOONG NỒI GẮN CÁNH INOX 304 NAN OVAL
Mã: BXVIP 8646
Kích thước: R565*C160*S450 MM
4,620,000 đ
3,370,000 đ
-27%
GIÁ XOONG NỒI GẮN CÁNH INOX 304 NAN OVAL
Mã: BXVIP 8647
Kích thước: R665*C160*S450 MM
4,740,000 đ
3,460,000 đ
-27%
GIÁ XOONG NỒI GẮN CÁNH INOX 304 NAN OVAL
Mã: BXVIP 86475
Kích thước: R715*C160*S450 MM
4,820,000 đ
3,519,000 đ
-27%
GIÁ GIA VỊ NAN DẸT INOX 304 MỜ RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BGVIP 1630
Kích thước: R260*C475*S455 MM
3,510,000 đ
2,562,000 đ
-27%
GIÁ GIA VỊ NAN DẸT INOX 304 MỜ RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BGVIP 1635
Kích thước: R310*C475*S455 MM
3,660,000 đ
2,672,000 đ
-27%
GIÁ GIA VỊ NAN DẸT INOX 304 MỜ RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BGVIP 1640
Kích thước: R360*C475*S455 MM
3,750,000 đ
2,738,000 đ
-27%
GIÁ GIA VỊ NAN HỘP RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BGH 1630
Kích thước: R260*C475*S455 MM
3,000,000 đ
2,190,000 đ
-27%
GIÁ GIA VỊ NAN HỘP RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BGH 1635
Kích thước: R310*C475*S455 MM
3,150,000 đ
2,300,000 đ
-27%
GIÁ GIA VỊ NAN HỘP RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BGH 1640
Kích thước: R360*C475*S455 MM
3,300,000 đ
2,409,000 đ
-27%
GIÁ XOONG NỒI NAN DẸT RAY ÂM GIẢM CHẤN (ÂM TỦ)
Mã: BXD 147-4
Kích thước: R665*C160*S450 MM
2,790,000 đ
2,037,000 đ
-27%
GIÁ XOONG NỒI NAN DẸT RAY ÂM GIẢM CHẤN (ÂM TỦ)
Mã: BXD 1475-4
Kích thước: R715*C160*S450 MM
2,940,000 đ
2,146,000 đ
-27%
GIÁ XOONG NỒI NAN DẸT RAY ÂM GIẢM CHẤN (ÂM TỦ)
Mã: BXD 148-4
Kích thước: R765*C160*S450 MM
2,940,000 đ
2,146,000 đ
-27%
GIÁ XOONG NỒI NAN HỘP RAY ÂM GIẢM CHẤN (ÂM TỦ)
Mã: BXH 147-4
Kích thước: R665*C160*S450 MM
2,850,000 đ
2,081,000 đ
-27%
GIÁ XOONG NỒI NAN HỘP RAY ÂM GIẢM CHẤN (ÂM TỦ)
Mã: BXH 1475-4
Kích thước: R715*C160*S450 MM
3,000,000 đ
2,190,000 đ
-27%
GIÁ XOONG NỒI NAN HỘP RAY ÂM GIẢM CHẤN (ÂM TỦ)
Mã: BXH 148-4
Kích thước: R765*C160*S450 MM
3,000,000 đ
2,190,000 đ
-27%
GIÁ XOONG NỒI NAN DẸT INOX 304 MỜ RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BXVIP 147-4
Kích thước: R665*C160*S450 MM
3,450,000 đ
2,519,000 đ
-27%
GIÁ XOONG NỒI NAN DẸT INOX 304 MỜ RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BXVIP 1475-4
Kích thước: R715*C160*S450 MM
3,600,000 đ
2,628,000 đ
-27%
GIÁ XOONG NỒI NAN DẸT INOX 304 MỜ RAY ÂM GIẢM CHẤN
Mã: BXVIP 148-4
Kích thước: R765*C160*S450 MM
3,600,000 đ
2,628,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA DI ĐỘNG DANG NAN
Mã: BD 8119
Kích thước: R865*C650*S280 MM
8,860,000 đ
6,468,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA DI ĐỘNG DẠNG NAN
Mã: BD 8118
Kích thước: R765*C650*S280 MM
8,540,000 đ
6,234,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA DI ĐỘNG DANG NAN
Mã: BD 8117
Kích thước: R665*C650*S280 MM
8,230,000 đ
6,008,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA DI ĐỘNG DẠNG NAN INOX 304 MỜ
Mã: BDVIP 8117
Kích thước: R665*C650*S280 MM
9,430,000 đ
6,884,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA DI ĐỘNG DẠNG NAN INOX 304 MỜ
Mã: BDVIP 8118
Kích thước: R765*C650*S280 MM
9,710,000 đ
7,088,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA DI ĐỘNG DẠNG NAN INOX 304 MỜ
Mã: BDVIP 8119
Kích thước: R865*C650*S280 MM
10,000,000 đ
7,300,000 đ
-27%
GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH DẠNG V BỘ 2 TẦNG
Mã: BL 8118
Kích thước: R765*C650*S280 MM
1,200,000 đ
876,000 đ
-27%
GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH DẠNG V BỘ 2 TẦNG
Mã: BL 8119
Kích thước: R865*C650*S280 MM
1,340,000 đ
978,000 đ
-27%
GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH DẠNG V BỘ 2 TẦNG
Mã: BL 8117
Kích thước: R665*C650*S280 MM
1,100,000 đ
803,000 đ
-27%
GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH INOX 304 MỜ BỘ 2 TẦNG
Mã: BNVIP 8117
Kích thước: R665*C650*S280 MM
2,430,000 đ
1,774,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH INOX 304 MỜ BỘ 2 TẦNG
Mã: BNVIP 8119
Kích thước: R865*C650*S280 MM
2,710,000 đ
1,978,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH INOX 304 MỜ BỘ 2 TẦNG
Mã: BNVIP 8118
Kích thước: R765*C650*S280 MM
2,570,000 đ
1,876,000 đ
-27%
GIÁ BÁT CỐ ĐỊNH DẠNG NAN BỘ 2 TẦNG
Mã: BN 8119
Kích thước: R865*C650*S280 MM
2,570,000 đ
1,876,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH DẠNG NAN BỘ 2 TẦNG
Mã: BN 8118
Kích thước: R765*C650*S280 MM
2,430,000 đ
1,774,000 đ
-27%
GIÁ BÁT ĐĨA CỐ ĐỊNH DẠNG NAN BỘ 2 TẦNG
Mã: BN 8117
Kích thước: R665*C650*S280 MM
2,290,000 đ
1,672,000 đ
-27%
TỦ KHO DẠNG NAN TRÒN
Mã: BKS - 4
Kích thước: R415*C(1150-1450)*S500
9,150,000 đ
6,680,000 đ
-27%
TỦ KHO INOX DẠNG NAN
Mã: BKS - 600
Kích thước: R565*C(1650-1950)*S500 MM
11,550,000 đ
8,432,000 đ
-27%
TỦ KHO INOX DẠNG NAN TRÒN
Mã: BKS - 6
Kích thước: R415*C(1650-1950)*S500 MM
10,350,000 đ
7,556,000 đ
-27%
TỦ KHO INOX DẠNG NAN TRÒN CHẤT LIỆU INOX 201 BÓNG
Mã: BKS - 6S
Kích thước: R415*C(1650-1950)*S500 MM
10,350,000 đ
7,556,000 đ
-27%
TỦ KHO INOX DANG HỘP INOX
Mã: BKH - 6
Kích thước: R415*C(1650-2200)*S500 MM
12,600,000 đ
9,198,000 đ
-27%
GIÁ GÓC MỞ LIÊN HOÀN DẠNG NAN INOX 304
Mã: BGSVIP 541 - T
Kích thước: R(860-960)*C560*S480
11,970,000 đ
8,738,000 đ
-27%
GIÁ GÓC MỞ LIÊN HOÀN DẠNG NAN INOX 304
Mã: BGSVIP 541 - P
Kích thước: R(860-960)*C560*S480
11,970,000 đ
8,738,000 đ
-27%
GIÁ GÓC MỞ LIÊN HOÀN DẠNG NAN
Mã: BGS 541-T
Kích thước: R(860-960)*C560*S480
11,250,000 đ
8,213,000 đ
-27%
MÂM XOAY 1/2 INOX NAN
Mã: BX 217(1/2)
Kích thước: 630 MM
2,700,000 đ
1,971,000 đ
-27%
MÂM XOAY 3/4 INOX NAN
Mã: BX 317(3/4)
Kích thước: 630 MM
2,850,000 đ
2,081,000 đ
-27%
MÂM XOAY 1/1 DẠNG NAN
Mã: BX 417(1/1)
Kích thước: 630 MM
3,000,000 đ
2,190,000 đ
-27%
THÙNG RÁC ĐÔI GẮN CÁNH
Mã: BR 300
Kích thước: R260*C365*S480 MM
2,550,000 đ
1,862,000 đ
-27%
THÙNG RÁC ĐƠN GẮN CÁNH
Mã: BR - 09
Kích thước: R300*C355*S300 MM
1,140,000 đ
832,000 đ
-27%
THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG PHÍM ẤN MÀU TRẮNG SỮA
Mã: BAW 260
Kích thước: R260*C650*S460
2,550,000 đ
1,862,000 đ
-27%
THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG PHÍM ẤN MÀU TRẮNG SỮA
Mã: BAW 300
Kích thước: R300*C650*S460
2,550,000 đ
1,862,000 đ
-27%
THÙNG GẠO MẶT GƯƠNG PHÍM ẤN MÀU ĐEN
Mã: BAD 300
Kích thước: R300*C650*S460
2,550,000 đ
1,862,000 đ
-27%
PITTON NÂNG CÁNH
Mã: PS-60
Kích thước: 60N
260,000 đ
PITTON NÂNG CÁNH
Mã: PS-80
Kích thước: 80N
260,000 đ
PITTON NÂNG CÁNH
Mã: PS-100
Kích thước: 100N
280,000 đ
VÒI DÂY RÚT CỔ TRÒN
Mã: BR6221B
Kích thước: D420*R220 MM
2,950,000 đ
2,154,000 đ
-27%
VÒI CỐ ĐỊNH CỔ BẦU DỤC XOAY 360 ĐỘ
Mã: BV901
Kích thước: D395*R275 MM
2,180,000 đ
1,591,000 đ
-27%
VÒI DÂY RÚT CỔ HÌNH BẦU DỤC
Mã: BR6220A
Kích thước: D470*R230 MM
3,210,000 đ
2,343,000 đ
-27%
PITTON NÂNG CÁNH
Mã: PN-80
Kích thước: 80N
120,000 đ
PITTON NÂNG CÁNH
Mã: PN-100
Kích thước: 100N
140,000 đ
PITTON NÂNG CÁNH
Mã: PN-120
Kích thước: 120N
160,000 đ
RAY BI 3 TẦNG GIẢM CHẤN
Mã: G30
Kích thước: 300 MM
320,000 đ
RAY BI 3 TẦNG GIẢM CHẤN
Mã: G35
Kích thước: 350 MM
330,000 đ
RAY BI 3 TẦNG GIẢM CHẤN
Mã: G40
Kích thước: 400 MM
340,000 đ
RAY BI 3 TẦNG INOX 304
Mã: I25
Kích thước: 250 MM
350,000 đ
RAY BI 3 TẦNG INOX 304
Mã: I30
Kích thước: 300 MM
370,000 đ
RAY BI 3 TẦNG INOX 304
Mã: I35
Kích thước: 350 MM
390,000 đ
RAY BI THÉP TRẮNG 3 TẦNG
Mã: RT25
Kích thước: 250 MM
155,000 đ
RAY BI THÉP TRẮNG 3 TẦNG
Mã: RT30
Kích thước: 300 MM
170,000 đ
RAY BI THÉP TRẮNG 3 TẦNG
Mã: RT35
Kích thước: 350 MM
195,000 đ
RAY ÂM TOÀN PHẦN
Mã: RA 30
Kích thước: 300 MM
420,000 đ
RAY ÂM TOÀN PHẦN
Mã: RA 35
Kích thước: 350 MM
430,000 đ
RAY ÂM TOÀN PHẦN
Mã: RA 40
Kích thước: 400 MM
440,000 đ
0963 868 266
0963 868 266