Máy hút mùi

Xếp theo:
-27%
MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG GẮN TƯỜNG - ĐIỀU KHIỂN PHÍM CƠ
Mã: BC2001A
Kích thước: 700R*500S*400C mm
6,860,000 đ
5,008,000 đ
-27%
MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG GẮN TƯỜNG - ĐIỀU KHIỂN PHÍM CƠ
Mã: BC2002A
Kích thước: 700R*400S*400C mm
6,440,000 đ
4,701,000 đ
-27%
MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG GẮN TƯỜNG - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG
Mã: BU2001A
Kích thước: 700R*460S*400C mm
7,910,000 đ
5,774,000 đ
-27%
MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG GẮN TƯỜNG - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG
Mã: BU2002A
Kích thước: 700R*500S*400C mm
9,070,000 đ
6,621,000 đ
-27%
MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG GẮN TƯỜNG - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG
Mã: BU2001B
Kích thước: 900R*460S*400C mm
10,110,000 đ
7,380,000 đ
-27%
MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG CHỮ T - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG VẪY
Mã: BL2001A
Kích thước: 700R*505S*400C mm
10,530,000 đ
7,687,000 đ
-27%
MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG CHỮ T - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG VẪY
Mã: BL2002A
Kích thước: 700R*500S*400C mm
10,190,000 đ
7,439,000 đ
-27%
MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG CHỮ T - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG VẪY
Mã: BL2003A
Kích thước: 700R*505S*400C mm
10,910,000 đ
7,964,000 đ
-27%
MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG KÍNH VÁT - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG VẪY
Mã: BV2001A
Kích thước: 700R*387S*400-855C mm
18,370,000 đ
13,410,000 đ
-27%
MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG KÍNH VÁT - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG VẪY
Mã: BV2002A
Kích thước: 700R*421S*400-710C mm
10,860,000 đ
7,928,000 đ
-27%
MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG KÍNH VÁT - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG VẪY
Mã: BV2003A
Kích thước: 700R*423S*400-855C mm
13,460,000 đ
9,826,000 đ
-27%
MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG KÍNH VÁT - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG VẪY
Mã: BV2004A
Kích thước: 700R*426S*400-855C mm
12,570,000 đ
9,176,000 đ
-27%
MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG
Mã: BR2001A
Kích thước: 700R*320-490S*194C mm
4,890,000 đ
3,570,000 đ
-27%
MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG
Mã: BR2002A
Kích thước: 700R*320-490S*280C mm
5,780,000 đ
4,219,000 đ
-27%
MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ CỔ ĐIỂN - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG
Mã: BR2003A
Kích thước: 700R*489S*137C mm
4,730,000 đ
3,453,000 đ
0963 868 266
0963 868 266